"Een ideaal is een weg en geen doel"

- WIE BEN IK -

Mijn CV

Mijn Profiel

Als programmamanager geef ik leiding aan projecten die bijdragen aan mens en maatschappij. Projecten in het licht van duurzaamheid zoals regionale ontwikkeling, leefbaarheid, sociaaleconomische ontwikkeling en milieu en sponsoring of financiering hiervoor. Aangetrokken door idealen werk ik een gedragen visie uit tot een concreet project. Met mijn enthousiasme en openheid inspireer ik mensen om met mij mee te denken en te doen.

Door mijn zelfsturend vermogen ben ik in staat een visie uit te werken, concreet te maken en uit te voeren. Ik ga vanuit mijn verantwoordelijkheidsgevoel op zoek naar creatieve oplossingen. Daarbij komt vaak mijn doorzettingsvermogen goed van pas.

In deze korte levensbeschrijving licht ik mijn werkervaring toe.

Geboren in het Groene Hart (Waddinxveen, 1965), getogen en geïnspireerd geraakt
in de Groesbeekse bossen (1973-1982). Studeerde Milieukunde in Deventer (1982-1987), gespecialiseerd in Voorlichting; het gaat om mensen en hun gedrag op weg naar een duurzame wereld!

Werkte voor het hoger onderwijs die destijds voor het eerst Post-HBO opleiding aanbood (LNV en VROM ambtenaren). Tijdens het werk bij een milieu-organisatie (SME, Utrecht) gespecialiseerd in Milieuzorg in Bedrijven. Na een periode van herbezinning doorgebracht te hebben in Griekenland, waar ik mijn huidige man heb leren kennen, toch besloten in Nederland te blijven en me in te zetten voor duurzaamheid.

Vanaf 1992 een project (mede-) geleid bij een Hogeschool waarbij milieu ingevoerd is in onderwijs, organisatie en onderzoek. Daarna heb ik een bedrijfseconomische opleiding opgericht en geleid met als focus Duurzaam ondernemen in het MKB en een onderzoek geleid naar Duurzaam ondernemen.

Vanaf 2000 aan diverse projecten deelgenomen;
- coaching van docenten ihkv competentiegericht leren (Fontys hogescholen Eindhoven Economisch faculteit).

- innovatiemanagement (Innovatieplatform Duurzame Meierij, Boxtel).

- onderzoek naar de toekomstbeleving van jongeren op het platteland van Brabant (Fontys KDS, KNHM).

- organisatie regionale samenwerking Den Bosch e.o.op het gebied van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ontwikkeling.

Sinds 2005 heb ik diverse zogenaamde Kennisloketten opgericht in West-Brabant. Hierbij werkt het Brabants Beroepsonderwijs (HBO en MBO) in een unieke samenwerking aan de uitvoering van de revitalisering van het platteland.

Per 1 mei 2009 werk ik als zelfstandig projectmanager. Mijn specialisatie is projectleiding van duurzame projecten; Om uw duurzame droom waar te maken.

Ondermeer voor de Stichting Streekrekening Het Groene Woud, Stichting Ark Natuurontwikkeling, Stichting Streekhuis Het Groene Woud en de Meierij, KNHM Brabant, Deltaplan voor het Landschap, pilot Moerenburg-Heukelom, Regio VVV Meierij & Noordoost-Brabant Ik ben getrouwd (1992) en heb drie dochters (1993, 1995, 1999).